Taxatierapport woning

Een taxatierapport van uw woning is een document waarin de waarde van uw woning vermeld en onderbouwd wordt. Er zijn verschillende soorten rapporten. U heeft niet in iedere situatie hetzelfde taxatierapport nodig.

Wanneer gevalideerd taxatierapport?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een gevalideerd taxatierapport en een standaard rapport. Bij aankoop van een woning en het afsluiten/aanpassen van een hypotheek heeft u een gevalideerde taxatie nodig. Een gevalideerd taxatierappport is voor hypotheekverstrekkers een bewijs van een onafhankelijke taxatie die aan hun eisen voldoet. 

U heeft niet altijd een gevalideerde taxatie nodig. Soms is een standaard taxatierapport voldoende. Situaties waarin u geen gevalideerd taxatierapport nodig heeft, zijn het inschatten van de verkoopprijs, het afsluiten/aanpassen van een verzekering of het verdelen van bezittingen.

De onderdelen van het taxatierapport

Een taxatierapport is verdeeld in verschillende onderdelen die samen de vrije marktwaarde van de woning bepalen. Sommige onderdelen kan de taxateur op afstand afwerken, maar voor de meeste onderdelen moet de taxateur op locatie komen. De volgende onderdelen komen voor in uw taxatierapport:

Taxatierapport aanvragen